Markstakke

Afstandskrav til placering af kompost i markstakke.

Placering

Markstakke skal placeres, så nedenstående afstandskrav overholdes, jf. §8, stk.1 i Husdyrbrugloven.

Markstakke bør placeres med størst muligt afstand til naboer for at undgå evt. gener og placeres, så de ligger i mest muligt læ. Er markstakken udsat for vind, er der stor risiko for, at overdækningen blæser i stykker.

Markstakke må ikke placeres på arealer som skråner mod vandløb og søer, da dette kan medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

Markstakke må højst ligge samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.

Du skal føre årlige optegnelser over markstakkene med oplysninger om placering, oplagringperiode, volume (antal m3) og hvornår det udspredes, kan f.eks. angives på et kort eller via logbog. Du kan kontakte os for at få logbog. Logbogen gælder for både komposteret husdyrgødning og ensilage i markstak.

 

Kontakt Miljøafdelingen

Simmerstedsvej 1A, 1.sal
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag - onsdag9 - 1210 - 15
Torsdag9 - 1210 - 17
Fredag9 - 1210 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag - onsdag 9 - 12
Torsdag 9 - 12
Fredag 9 - 12
Fremmøde
Mandag - onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13