Gå til hovedindhold

Kørsel til genoptræning

Som udgangspunkt skal du selv betale og sørge for befordring til og fra genoptræning. Men der er situationer hvor du kan få befordring eller befordringsgodtgørelse bevilliget.

Indhold

  Få et overblik over betingelserne

  Hvis sygehuset har lavet en genoptræningsplan til dig, kan du være berettiget til befordring, hvis Træningsafdelingen vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, og hvis du samtidig opfylder én af følgende betingelser:

  • du er pensionist efter de sociale pensionslove
  • afstanden mellem din bopæl og træningsstedet overstiger 50 km
  • din tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge

  Du skal ringe til os et par dage inden din første aftale, hvis du vil søge om befordring.
  Når din genoptræning er i gang, kan du tale med din terapeut om kørselsberettigelse, hvilket er en løbende vurdering.

  Hvis du selv er i stand til at transportere dig med bus, tog, flextur eller i bil kan du søge om befordringsgodtgørelse. Du kan som udgangspunkt få et beløb, der svarer til det billigste forsvarlige transportmiddel. Én af flg. betingelser skal være opfyldt:

  • du er pensionist efter de sociale pensionslove
  • afstanden mellem din bopæl og træningsstedet overstiger 50 km

  Din udgift til og fra træningsstedet skal overstige et beløb svarende til 48 kroner (2024 takst) hvis du er pensionist og 107 kroner (2024 takst) hvis du ikke er pensionist.

  En gang årligt (den 1. januar) reguleres taksterne.

  Din terapeut kan hjælpe dig med at udfylde et ansøgningsskema.

  Transport til lægehjælp

  Du kan i nogle tilfælde få betalt transporten til og fra læge, sygehus og genoptræning

  I nogle tilfælde kan du få arrangeret transport eller få betalt dine udgifter til transport til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.

  Dine muligheder for at få gratis transport afhænger af, om du skal til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.

  Transport til praktiserende læge eller praktiserende speciallæge

  Du kan få transport eller få udgifterne til transport betalt, hvis du er i sikringsgruppe 1 og opfylder et eller flere af disse krav:

  • din tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj til akut skadebehandling, eller
  • du skal til speciallæge, som er mere end 50 km fra, hvor du bor, eller
  • du er pensionist.

  Du kan læse mere om sikringsgrupper her:

  Transport til speciallæge uden henvisning

  Du kan få transport eller få udgifterne til transport betalt uden henvisning hos de følgende speciallæger:

  • Speciallæge i øjensygdomme
  • Speciallæge i øre-næse-halssygdomme
  • Speciallæge i gynækologi og obstetrik ved svangerskabsafbrydelse inden udløbet af 12. uge.

  Hvis du vil have transport til speciallæge uden henvisning, kræver det, at du vælger den speciallæge, der har konsultation nærmest ved din bopæl. Hvis den speciallæge, som ligger tættest på dig, ikke har mulighed for at hjælpe dig, kan du få arrangeret transport eller få godtgjort transport til den nærmeste speciallæge, som ikke er forhindret.

  Transport til sygehus

  Du kan få transport eller udgifterne til transport betalt, hvis:

  • din tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj, eller
  • du bor mere end 50 km. fra sygehuset, eller
  • du er pensionist, eller
  • du ikke er i stand til at tage med offentlige transportmidler, og
  • du er indlagt på sygehuset, men skal hjem midlertidigt, eller
  • du skal til videre ambulant behandling på sygehuset.
  Transport til genoptræning efter indlæggelse

  Hvis du har været indlagt på sygehus og har fået en genoptræningsplan, kan du få transporten eller få udgifterne til transport til genoptræning betalt, hvis:

  • du bor mere end 50 km. fra genoptræningsstedet, eller
  • du er pensionist, eller
  • du ikke er i stand til at køre selv eller tage med offentlige transportmidler.
  Pris for turen

  Det gælder for alle ture, at:

  • turen skal koste mere end 113 kr. tur/retur for ikke-pensionister og mere end 48 kr. tur/retur for pensionister (2024)
  • du kan få betalt det, turen koster med det billigste transportmiddel, du har mulighed for at bruge
  • du kan få transport til/betalt det, turen koster til din egen læge eller den nærmeste speciallæge, hvor du kan få behandling, til det sygehus, du er henvist til efter regionens visitationskriterier, eller til det genoptræningssted, du er henvist til efter kommunens visitationsretningslinjer.
  Transport til praktiserende læge, speciallæge og genoptræning

  Kontakt kommunen ved transport til praktiserende læge, speciallæge og genoptræning.

  Transport til sygehus

   Kontakt sygehuset ved transport til sygehus.

  Hvis du selv sørger for transport

  Hvis du selv sørger for transport til sygehusbehandling eller genoptræning, skal du først aftale det med sygehuset/kommunen.
  Når du bagefter søger om at få udgiften refunderet, skal du sende dokumentation med fra lægen, sygehuset eller genoptræningsstedet for, at du har været der.

  Regionen afgør, om du får tilbud om transport eller betalt udgifterne til befordring til sygehusbehandling.
  Kommunen afgør, om du får tilbud om transport eller betalt udgifterne til transport til læge og til genoptræning.

  I tilfælde hvor du selv kan få gratis transport, kan du også få dækket transporten for en ledsager, hvis:

  • din alder eller dit helbred kræver, at du har en ledsager med, og
  • turen for ledsageren koster mere end 113 kr. tur/retur for ikke-pensionister og mere end 48 kr. tur/retur for pensionister (2024)

  Hvis ledsagelsen kræver mere end 12 timers fravær fra hjemmet, har ledsageren også ret til gratis transport til ud- eller hjemrejse uden ledsagelse af patienten.

  Hvis du har søgt om gratis transport og fået afslag, kan du klage til Styrelsen for Patientklager, senest fire uger efter at du har modtaget afslaget.

  Fra 1. december 2015 har du skullet klage digitalt.

  31.05.2024 08.56

  Skrevet af redaktionen på sundhed.dk

  Læs mere

  Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven (retsinformation.dk)
  Flextur (sydtrafik.dk)

  74 34 29 32

  Telefontid

  Mandag 08:00 11:00
  Tirsdag 08:00 11:00
  Onsdag 08:00 11:00
  Torsdag 08:00 11:00
  Fredag 08:00 11:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben