Gå til hovedindhold

Tandpleje for voksne med særlige behov

Du kan få omsorgspleje, hvis du bor på plejehjem eller i egen bolig og har behov for daglig varig hjælp. Du kan få specialtandpleje, hvis du er sindslidende eller psykisk udviklingshæmmet og derfor ikke kan benytte almindelig privatpraktiserende tandlæge

Indhold

  Omsorgstandpleje

  Du har ret til omsorgstandpleje, hvis du:

  • bor på et plejehjem
  • bor i eget hjem og har behov for daglig varig hjælp.

  Du kan ikke selv søge om at få omsorgstandpleje, men

  • hvis du bor på plejehjem, skal du have personalet til at hjælpe dig.
  • hvis du bor i dit eget hjem, skal du have det personale, der kommer i dit hjem til at hjælpe dig.
  • du kan også vælge at modtage omsorgtandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge eller en klinisk tandtekniker.

  Vores tandplejepersonale kontakter dig, Hvis du ikke selv kan modtage besked, finder vi en kontaktperson, der kan modtage beskeden.

  Har du valgt at modtage omsorgstandpleje hos en praktiserende tandlæge eller en klinisk tandtekniker, vil du blive kontaktet af personale fra en af stederne.

  I omsorgstandplejen tilbydes du undersøgelse af tænder, protese og slimhinder.

  Du vil blive vejledt og få hjælp til at forebygge tandsygdomme og holde dine tænder og proteser i god stand. Skal dine tænder eller protese behandles vil den nødvendige behandling blive lavet, så du undgår smerter og sygdomme i tænder og mund.

  Du kan få foretaget undersøgelse og behandling på en af vores tandklinikker. Hvis du ikke har mulighed for at komme på en af vores tandklinikker, er der mulighed for, at du kan blive behandlet hjemme hos dig selv.

  Prisen for at få omsorgstandpleje er 570,00 kr. om året (2023), uanset hvilke tand- eller protesebehandlinger du skal have lavet.

  Du skal selv sørge for evt. transport.

  Når omsorgstandplejen holder ferie, må du kontakte en privat tandlæge for at få hjælp, du vælger selv hvilken tandlæge du ønsker. Omsorgstandplejen betaler udgiften.

  Specialtandplejen

  Specialtandpleje er for borgere, som ikke kan benytte tandpleje hos praktiserende tandlæge. Dette kan f.eks. være borgere med meget svære psykiske eller fysiske sygdomme, eksempelvis svær autisme, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmning, Parkinsons sygdom eller sklerose.

  Borgeren skal have en betydelig og varig funktionsnedsættelse, der gør at man er afhængig af omfattende sygepleje og/eller pædagogisk bistand.

  Dog kan indlagte psykiske syge, som har en alvorlig funktionsnedsættelse, henvises til nødbehandling eller anden begrænset behandling.

  Henvisning alene på grund af angsttilstande, f.eks. tandlægeangst eller fobier, modtages ikke, og henvisning som er begrundet i borgerens økonomiske forhold, bliver afvist.

  Hvis borgeren ikke har forsøgt at benytte et almindeligt tandplejetilbud inden for det sidste års tid, opfordrer vi derfor til, at en kontaktperson i første omgang støtter borgeren i at komme til en privatpraktiserende tandlæge. Der findes privatpraktiserende tandlæger, der tilbyder narkose behandlinger og støtte til tandlægeangst og andre udfordringer.

  Formålet med specialtandplejen er:

  • regelmæssig undersøgelse af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand svarende til den enkeltes behov.
  • forebyggende behandlinger
  • behandlinger af symptomer, sygdom og funktionsforstyrrelse under hensyntagen til den enkelte borgers samlede tilstand og mulige forbedring af livskvaliteten
  • instruktion og oplysning om tandpleje til borgere, pårørende og plejepersonale

  Du kan ikke selv søge om at få specialtandpleje, men

  • det kan din egen praktiserende tandlæge, der gennem en årrække har kendt dig og har fulgt udviklingen i din almene tilstand.
  • det kan din egen læge, psykolog eller psykiater
  • det kan personalet, hvis du bor på et bosted for fysisk og psykisk handicappede

  Den person, som henviser dig, kan kontakte Tandplejens administration for at få en henvisningsblanket.

  Når du er blevet henvist specialtandpleje, starter vi altid med at vurdere, om du har behov for specialtandpleje. Det er en visitator fra Tandplejen, som vurderer, om vi kan tilbyde dig specialtandpleje.

  I øjeblikket skal du forvente en sagsbehandlings tid på en god måneds tid. Du kan ikke modtage behandling hos os, før du har modtaget svar på, om vi kan tilbyde dig specialtandpleje.

  Når du er blevet tilbudt specialtandpleje, vil du blive indkaldt til almindelig tandbehandling på vores klinikker i Haderslev eller Vojens.

  Transport frem og tilbage sker for egen regning.

  Du skal melde afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op til en aftalt tid. Ved gentagne udeblivelser udvisiteres du af ordningen. 

  Specialtandplejen er ikke nødvendigvis en varig ordning og der vil løbende blive foretaget en revurdering af, om du stadig opfylder kriterierne.

  • Du vil max skulle betale kr. 2.200,00 kr. årligt i 2024.
  • Hvis din udgift er mindre end kr. 2.200,00 årligt, vil du kun skulle betale den udgift, du er blevet behandlet for.

  Læs mere

  Omsorgstandpleje (sst.dk)
  Specialtandpleje (sst.dk)

  74 34 80 15

  Telefontid

  Mandag 08:00 15:00
  Tirsdag 08:00 15:00
  Onsdag 08:00 15:00
  Torsdag 08:00 15:00
  Fredag 08:00 14:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Gåskærgade 28, 6100 Haderslev