Gå til hovedindhold

Vederlagsfri fysioterapi

Tilbud om gratis træning til dig der har et svært fysisk handicap, eller dig uden svært handicap som ikke længere kan klare det du plejer som følge af progressiv (fremskridende) sygdom.

Indhold

  Hvem kan modtage vederlagsfri fysioterapi i kommunen?

  Alle borgere i Haderslev Kommune, der har en henvisning fra egen læge eller en speciallæge, kan modtage et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

  Børn og unge er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi på lige fod med voksne.

  Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i 'Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi' (sst.dk)

  Samtidig skal du:

  • Have et svært fysisk handicap
  • Have en funktionsnedsættelse, som følge af en fremskridende sygdom

  Ovenstående beror på en lægefaglig vurdering.

  Er du i tvivl, kan du kontakte Træning og Hjælpemidler eller egen læge.

  Hvor foregår den vederlagsfri fysioterapi?

  Den vederlagsfri fysioterapi kan foregå forskellige steder afhængig af dine ønsker, og hvad der er muligt på det pågældende tidspunkt:

  • I dit eget hjem
  • På plejecentrene/bosted
  • På en af træningsmatriklerne
  • På et sundhedscenter
  • I et træningscenter
  • Online
  • Udendørs

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Hvis du har fået en henvisning, kan du kontakte Træning og Hjælpemidler, og lave en aftale om en vurderingssamtale. Ved første samtale med din fysioterapeut vurderes dit behov for træning. Træningen foregår ofte på hold, men kan også tilrettelægges individuelt.
  Du kan kontakte afdelingen på 74 34 29 32.

  Bemærk, at der ikke ydes tilskud til kørsel i forbindelse med den vederlagsfri ordning.

  På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

  Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Typiske spørgsmål og svar om klagesager (Ankestyrelsen.dk)

  Læs mere

  Kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi (PDF)
  Vederlagsfri fysioterapi - voksen (sundhed.dk)
  Vederlagsfri fysioterapi - børn (sundhed.dk)
  Alle sundhedstilbud i Haderslev Kommune (sundhed.dk)

  74 34 29 32

  Telefontid

  Mandag 08:00 11:00
  Tirsdag 08:00 11:00
  Onsdag 08:00 11:00
  Torsdag 08:00 11:00
  Fredag 08:00 11:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben