Vederlagsfri fysioterapi

Tilbud om gratis træning til dig der har et svært fysisk handicap, eller dig uden svært handicap som ikke længere kan klare det du plejer som følge af progressiv (fremskridende) sygdom.

Hvem kan modtage vederlagsfri fysioterapi i kommunen?

Alle borgere i Haderslev kommune, der har en henvisning fra egen læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom, eller det handicap der kræver fysioterapi, kan modtage gratis kommunalt tilbud om fysioterapi.

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i 'Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi'.

Samtidig skal du:

  • Have et svært fysisk handicap
  • Have en funktionsnedsættelse, som følge af en fremskridende sygdom
  • Have en varig sygdom

Er du i tvivl, kan du kontakte Træning og Hjælpemidler eller egen læge.

Hvor foregår den vederlagsfri fysioterapi?

Den vederlagsfri fysioterapi kan foregå forskellige steder afhængig af dine ønsker og hvad der er muligt på det pågældende tidspunkt:

  • I dit eget hjem
  • På plejecentrene/bosted
  • På en af træningsmatriklerne
  • På et sundhedscenter
  • I et træningscenter
  • Online
  • Udendørs

Hvornår tilbydes den vederlagsfri fysioterapi?

Ved første samtale med din fysioterapeut aftaler I tidspunkter for dine fremtidige aftaler.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du har fået en henvisning, kan du kontakte Træning og Hjælpemidler, som aftaler tidspunkt og sted for opstart.

Bemærk, at der ikke ydes tilskud til kørsel i forbindelse med den vederlagsfri ordning.

Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt Haderslev Kommune

Varbergvej 11,1
6100 Haderslev
74 34 29 32
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag8 - 118 - 14
Tirsdag8 - 118 - 14
Onsdag8 - 118 - 14
Torsdag8 - 118 - 14
Fredag8 - 118 - 14
Åbningstider
Telefontid
Mandag 8 - 11
Tirsdag 8 - 11
Onsdag 8 - 11
Torsdag 8 - 11
Fredag 8 - 11
Fremmøde
Mandag 8 - 14
Tirsdag 8 - 14
Onsdag 8 - 14
Torsdag 8 - 14
Fredag 8 - 14