Gå til hovedindhold

Arrangementer og stadepladser

Ved arrangementer, midlertidige opstillinger og lignende skal du sende en ansøgning til Teknik og Klima.

Indhold

  Vores stadepladser

  Vi har både små og store pladser, som du kan leje til dit arrangement eller, hvis du ønsker at sælge dine varer fra en stadeplads.

  Hvis du har ønske om at inventar eller møbler skal blive på pladsen efter lukketid, så håndterer vi det i forbindelse med tilladelsen.

  Stadepladserne kan eksempelvis være en mindre plads i gågaden, men også større pladser som Høttepladsen i Vojens eller Damparken i Haderslev.

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg tilladelse til offent­lige arrange­menter

  Når du laver et offentligt arrangement, skal du have tilladelse fra forskellige myndigheder

  Du får brug for: MitID

  Sådan gør du

  • Log dig ind med MitID
  • Udfyld skemaet
  • Vedhæft relevante bilag
  • Tjek at det du har indtastet er korrekt
  • Afslut og godkend med MitID

  Ansøg om tilladelse til offentligt arrangement her

  Brug for hjælp?

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til Teknik og Klima på telefon: 74 34 34 34.

  Arrangementer og events med afvikling i Region Syddanmark
  Følgende arrangementer og events med afvikling i Region Syddanmark skal indberettes til Region Syddanmark.

  • Koncerter, festivaler, karneval, byfester og markeder
  • Sportsevents som f.eks. cykelløb, motionsløb, turneringer, stævner, mesterskaber, arrangementer til vands
  • Motorløb med eller uden offentlig adgang iht. gældende bekendtgørelse nr. 659 af 11/6-201
  • Arrangementer med vejafspærringer, omkørsler eller andre trafikale forhindringer

  Du er velkommen til at kontakte Region Syddanmark for at høre nærmere, hvis du er arrangør af en begivenhed, du er i tvivl, om du skal indberette.

  Indberetningen til Præhospitalet skal ske senest 3 uger inden dato for arrangementet. Hent Region Syddanmarks indberetningsskema til arrangementer og events.

  Læs mere på Region Syddanmarks hjemmeside her: Indberet arrangementer og events til Præhospitalet i Region Syddanmark


  Få tilladelserne til dit arrangement på plads

  Hvis du ønsker at holde en byfest, afholde et cykelløb, en demonstration eller en anden form for arrangement, skal du have en tilladelse fra en række myndigheder.

  Vi kontakter Politi og Brand og Redning. Du skal selv indhente tilladelse hos eksempelvis Fødevarestyrelsen eller Koda.

  Arrangementer og events med afvikling i Region Syddanmark

  Følgende arrangementer og events med afvikling i Region Syddanmark skal indberettes til Region Syddanmark.

  Koncerter, festivaler, karneval, byfester og markeder
  Sportsevents som f.eks. cykelløb, motionsløb, turneringer, stævner, mesterskaber, arrangementer til vands
  Motorløb med eller uden offentlig adgang iht. gældende bekendtgørelse nr. 659 af 11/6-201
  Arrangementer med vejafspærringer, omkørsler eller andre trafikale forhindringer
  Du er velkommen til at kontakte Region Syddanmark for at høre nærmere, hvis du er arrangør af en begivenhed, du er i tvivl, om du skal indberette.

  Indberetningen til Præhospitalet skal ske senest 3 uger inden dato for arrangementet. Læs mere på Region Syddanmarks hjemmeside: Indberet arrangementer og events til Præhospitalet i Region Syddanmark


  Uddeling af valgagitation

  Her kan du nemt og hurtigt søge om en plads til uddeling af valgagitation. Du kan bruge en plads til valgagitation, hvis du vil stille noget fysisk op som eksempelvis en pavillon, trailer, flag eller lignende.  

  Ofte stillede spørgsmål

  Alle der ønsker at lave et arrangement i det offentlige rum, skal have en tilladelse.

  Du skal betale en leje for brug af vores stadepladser – se hvad det koster i takstbladet her

  Velgørende arrangementer og arrangementer arrangeret af foreninger kan helt eller delvist blive fritaget for leje.

  Nærmere vilkår fremgår af tilladelsen.

  Afhængigt af arrangementets størrelse og art, kan behandlingstiden af din ansøgning variere. Søg derfor altid i god tid.

  Se eksempler på ansøgningsfrister:

  • Lejlighedstilladelse til udskænkning af alkohol er ansøgningsfristen 4 uger.
  • Mindre offentlige arrangementer under 750 deltagere er ansøgningsfristen 4 uger.
  • Til et større offentligt arrangement (over 750 deltagere), er ansøgningsfristen 4 måneder.
  • Til et mindre cykelløb eller løb, er ansøgningsfristen 4 uger.
  • Til et større cykelløb eller løb (over 150 deltagere), er ansøgningsfristen 4 måneder.
  • Til et offentligt arrangement, hvor der ønskes assistance af hjemmeværn eller politi, er ansøgningsfristen 4 måneder.
  • Hvis der indgår lotteri i arrangementet, og salgssummen er over 20.000 kr., er ansøgningsfristen hos SKAT 4 uger.

  Der er sjældent to arrangementer, som er helt ens. Derfor vil det være forskellige oplysninger, du bliver bedt om at indtaste når du laver ansøgningen. Det er derfor klogt at have lavet lidt "hjemmearbejde" inden du går i gang.

  Typisk vil du blive bedt om at oplyse

  • Hvor arrangementet finder sted (adresse, stedbetegnelse)
  • Arrangementets åbningstider
  • Antal deltagere
  • Arrangementsprogram
  • Kontaktoplysninger (navn, telefonnummer, e-mailadresse) på den/de ansvarlige før, under og efter arrangementet.
  • Skitse/tegning over pladsens indretning med scene, nødudgange, p-forhold, toiletter, telte, boder, højttalere med mere i forhold til nærmeste bebyggelse.

  Du kan søge om stadepladsen her

  Inden du søger om en stadeplads, er det altid en god ide at kontakte Teknik og Klima for at høre, om pladsen er ledig i den periode, du vil søge om.

  Du skal indhente de nødvendige godkendelser hos de rette myndigheder for salg af varer. Eksempelvis ved Fødevarestyrelsen.

  Små stadepladser

  Vi har nogle små faste stadepladser, som du kan leje.

  Store stadepladser

  Vi har nogle store stadepladser, som du kan leje.

  Haderslev Kommune har otte infostandere ved indfaldsvejene til kommunen. Fem i Haderslev, to i Vojens og en i Gram. Tavlerne oplyser om kulturelle events, forenings-, turist- og handelsaktiviteter.

  Hvem kan benytte infotavlerne?

  Foreninger og kulturelle arrangører kan købe annoncer til tavlerne, så længe borgere, turister og gæster kan deltage i arrangementerne. Tavlerne kan også informere om uddannelsesmæssige aktiviteter og kampagner fra kommunen. Alle annoncerede arrangementer skal foregå i kommunen eller have tilknytning til Haderslev Kommune. Vi kan desværre ikke annoncere indvielser, generalforsamlinger, mødeinformationer, sæsonstart på sport, gudstjenester, private loppemarkeder, landsindsamlinger, og rejsegilder.

  Vi forbeholder os ret til at fravælge spots, som indeholder stødende billeder eller tekst, politiske eller religiøse budskaber eller strider mod ovennævnte retningslinjer.

  Infotavlerne administreres af Kulturhus Bispen. Læs mere om infotavlerne på bispen.dk

  Hvis du i ansøgningen vælger JA til opsætning af plakater, skal du være opmærksom på følgende:

  Du må opsætte plakater i lygtepæle i forbindelse med arrangementer uden at søge om det. Hvis plakaterne overholder følgende vilkår:

  • Plakater opsættes tidligst 14 dage før arrangementet starter, og skal nedtages senest to dage efter arrangementets afslutning.
  • Plakater, som ikke er fjernet senest to dage efter arrangementet, bliver nedtaget på ansøgers regning. Du har som arrangør selv ansvar for at vide, hvor du har hængt plakater op.
  • Plakater skal opsættes med respekt for andre aktører, og der må højt være 2 plakater i hver lygtepæl. Så er der i forvejen to plakater, må du finde en anden lygtepæl.
   Opsætning af plakater skal ske inden for byzonetavlerne på offentlige veje.
  • Plakater må højst være 1,00 m² store, og må ikke have reklamelogo på.
  • Plakater må opsættes i lygtepæle og i en højde af mindst 2,30 meter til underkanten over kørebane/cykelsti/fortov.
  • Plakater skal have en afstand til færdselsarealer på minimum 1,00 meter fra kørebanekant og minimum 0,30 meter fra cykelstikant.
  • Plakater skal opsættes forsvarligt op på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr.
  • Plakaterne må ikke være til gene for oversigtsforhold eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden.
  • Ophængning sker under hensyntagen til vind og vejr.
  • Plakater skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den ansvarlige for ophængningen.
  • Plakater må ikke have gul bundfarve eller kunne forveksles med den officielle afmærkning, som anvendes ved omkørsler.
  • Plakater må ikke sættes op i helleanlæg, signalanlæg, rundkørsler.
  • Du kan benytte de opstillede plakatsøjler i Haderslev by.
  • Der er mulighed for at annoncering på de elektroniske byskilte, se retningslinjerne her eller skriv til: Infotavler@haderslev.dk

  Hvis du i ansøgningen vælger JA til opsætning af skilte, skal du ansøge separat her

  Du skal søge om at opsætte skilte i vejareal. Der gives som regel tilladelse til at opsætte skilte ved indfaldsvejene i forbindelse med eksempelvis byfester og lignende:

  • Opsætning af skilte skal ske minimum 50 meter inden for byzonetavlerne på offentlige veje.
  • Skilte må højst være 1,00 m² store og må ikke have reklamelogo på.
  • Skilte må ikke have gul bundfarve eller kunne forveksles med den officielle afmærkning som anvendes ved omkørsler.

  Hvis du i ansøgningen vælger JA til opsætning af bannere, skal du ansøge separat her

  Du kan i Haderslev Kommune få tilladelse til at opsætte bannere i forbindelse med arrangementer. Når du har fået vores tilladelse, er det muligt at opsætte bannerne på 3 faste steder.

  Ophængning af bannere skal ske på de dertil opsatte dobbeltkroge ud for adresserne:

  • Apotekergade 1/6
  • Gravene 22/15
  • Storegade 30/33

  Bannere må højst være 5,00 meter lange og 0,75 meter brede.

  Koordinering sker altid i samarbejde Haderslev Butikker, da der kan være flere arrangementer ad gangen.

  • Når du har indsendt ansøgningen, med alle de relevante oplysninger og bilag, bliver ansøgningen sendt til kommunen, som så sender den i høring (alt efter arrangementets art og størrelse) ved f.eks., brandmyndighederne og politiet.
  • Når ansøgningen er færdigbehandlet hos alle de relevante myndigheder, modtager du ét samlet svar fra kommunen.
  • Du skal selv sørge for at indhente relevante tilladelser fra de øvrige myndigheder. Eksempelvis Koda, fødevarestyrelsen.

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben