Vil I lave en ny forening?

Vil I lave en forening, så kan vi hjælpe jer. Vi hjælper jer med at lave et sæt vedtægter og yder gerne en personlig vejledning, så I kan komme godt i gang.

Sådan laver du en forening

Alle kan frit danne en forening, hvis I synes det giver mening for den aktivitet i dyrker. Først skal I som forening lave et sæt vedtægter, der er foreningens formelle grundlag. I kan få hjælp til at lave jeres vedtægter feks. via DGI´s vedtægtsgenerator

Vedtægterne skal godkendes på en stiftende generalforsamling, og så er I faktisk i gang!

Bliv godkendt som en folkeoplysende forening

For at blive en blive godkendt som en folkeoplysende forening skal foreningen via Conventus ansøge herom. Har I spørgsmål til hvordan I udfylder blanketten kan I kontakte administrativ medarbejder Sanne Kuhrt, tlf. 23 63 78 19, mail sanku@haderslev.dk

Vedtægterne skal indeholde følgende

 • Foreningsformål

 • Foreningens hjemstedskommune

 • Betingelser for medlemskab, bestyrelse samt generalforsamling, heri blandt muligheden for virtuel generalforsamling.

 • Regnskabsåret skal følge kalenderåret

 • Medlemmer betaler kontingent

 • Procedure for vedtægtsændringer

 • Opløsningsparagraf – eventuelt overskud går til almennyttige formål

Find inspiration til vedtægter på dgi.dk – vedtægtsgenerator.

Alle foreninger, der ønsker at blive folkeoplyste kan, efter eget ønske, komme til et foreningsmøde i Kultur og Fritid, hvor vedtægter og aktiviteter gennemføres.

For at blive godkendt som tilskudsberettiget forening i kommunen skal ansøgningen indsendes inden den 1. oktober. Ansøgninger, der er modtaget senest denne dato, vil såfremt foreningen godkendes, kunne modtage tilskud fra det efterfølgende år.

Godkendelse sker på ubestemt tid. Kommenen kan tilbagetrække godkendelsen, hvis foreningen ikke længere skønnes at opfylde forudsætningerne for godkendelse eller overtræder gældende regler.

Den ene slags forening er ikke bedre end den anden, men i nogle tilfælde kan det være en god idé at søge om at blive godkendt som værende folkeoplysende. Det gælder for eksempel, hvis I ønsker at

 • Søge om et kommunalt lokale

 • Få mulighed for at søge om støtte fra de folkeoplysende puljer og tilskudsformer

Hvad en folkeoplysende forening er for en størrelse, kan I læse om i Folkeoplysningsbekendtgørelsen kapitel 2.

Vi vil altid gerne holde et lille møde med nye foreninger, så I kan blive grundigt informeret. Vi godkender foreninger som værende folkeoplysende administrativt.

Opdatering af forenings oplysninger

Foreningens bestyrelse har pligt til løbende at opdatere foreningens kontakt oplysninger i Conventus, heri blandt valg af kontaktperson til Haderslev Kommune.

Opløsning af en forening

Nedlæggelsen af foreningen skal ske i henhold til foreningens nedlæggelses paragraf i vedtægterne.

Foreningerne skal være opmærksom på følgende

 • Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

 • En eventuel formue skal bruges til et almennyttigt formål

 • Foreningens CVR-nummer og bankkonto nr. skal lukkes

Kultur og Fritid skal modtage følgende materiale

 • Referat fra ekstraordinær generalforsamling

 • Revideret regnskab underskrevet af hele bestyrelsen

 • Vedtægterne, for at tjekke om nedlæggelsesvedtægten er overholdt.

 • Oplys hvem et eventuelt overskud er udbetalt til, og send dokumentation herfor

 • Udskrift af bankkonto, hvor det tydeligt fremgår at foreningens bankkonto er i 0

Regnskab

Foreninger i Haderslev Kommune skal årligt aflægge et revideret regnskab for anvendelse af tilskuddet i henhold til Folkeoplysningens kapitel 8.

For godkendelse af regnskabet skal følgende kriterier være opfyldt

 • Regnskabet skal følge kalenderåret

 • Medlemskontingent skal fremgå i regnskabet

 • De kommunale tilskud skal fremgå særskilt, aktivitetstilskud, uddannelsestilskud og drift- og lokaletilskud hver for sig.

 • Regnskabet skal være underskrevet af hele bestyrelsen

 • Regnskabet skal have revisor påtegning

Tilbagebetaling af tilskud

Tilskud, eller overskydende tilskud, som ikke er anvendt i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser, skal tilbagebetales til kommunen.

Overholder en forening ikke Folkeoplysningslovens bestemmelser, kan kommunen beslutte at udsætte eller afslå at yde tilskud for en nærmere angiven periode.

Hvad sker der med eventuelle tilbagebetalte beløb??? Skal dette overhovedet nævnes??

Tilsyn i foreningerne

Kommunen kan foretage uanmeldte tilsyn i foreninger under Folkeoplysningsloven.

 

 

Kontakt Kultur og Fritid

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13