Gå til hovedindhold

Forskelle mellem private pasningsordninger og dagtilbud

Private pasningsordninger er ikke sidestillet med et dagtilbud og er derfor ikke omfattet af de samme regler, som gælder for dagtilbud. Bliv klogere på forskellene mellem private pasningsordninger og dagtilbud.

Indhold

  Hvad er en forskellene på private pasningsordninger og dagtilbud?

  Det er et lovmæssigt krav, at vi skal orientere forældre om forskellen mellem private pasningsordninger og dagtilbud, sådan at forældrene kan træffe deres valg på et oplyst grundlag. 

  • Dagtilbud er tilbud til pasning af 0-6 årige børn. Dagtilbud kan være kommunale, selvejende, private, puljeordninger og dagplejen (jf. dagtilbudslovens § 19, stk. 2-5, og § 21, stk. 2 og 3).
  • En privat pasningsordning er ikke et dagtilbud. I en privat pasningsordning kan du som forælder gennem et kommunalt tilskud ansætte en privat pasningsordning. Det er en betingelse for at modtage tilskud, at kommunen har godkendt pasningsaftalen (jf. dagtilbudslovens § 78).
  • I private pasningsordninger skal der ikke udarbejdes en pædagogisk læreplan efter dagtilbudslovens § 8 og 9. Dog skal de private pasningsordninger arbejde udfra og tilrettelægge trygge læringsmiljøer, som fremmer børns læring. Indholdsmæssigt skal dette arbejde stå mål med kravene i dagtilbudslovens § 8, men formen af arbejdet er mere fri i private pasningsordningerne end i øvrige dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 81 a, stk. 1.
  • Sprogvurderingen af barnet i 3-års-alderen eller 2-års-alderen foretages af sagkyndige fra Haderslev Kommune, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 2 og 4. Det er således ikke den private pasningsordning som selv foretager denne sprogvurdering.
  • Der er ikke krav om formaliseret forældreindflydelse som tilfældet er i øvrige dagtilbud, hvor der oprettes forældrebestyrelser, jf. dagtilbudslovens §§ 14-16.
  • Der er ikke krav om, at der skal tilbydes pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg.
  • Der er ikke krav om, at der skal tilbydes alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger.
  • Ved valg af en privat pasningsordning tilbyder Haderslev Kommune derfor ikke alternativ pasning ved sygdom eller lukkedage. Dette skal aftales indbyrdes mellem den private pasningsordning og forældrene.

   Derudover er der heller ikke krav om:

  • At barnet ikke kan opsiges, jf. dagtilbudslovens § 29, idet opsigelse af et barn i private pasningsordninger er reguleret af den indbyrdes aftale, som er indgået mellem den private pasningsordning og forældrene.
  • Der gives ikke fripladstilskud til privat pasning. Dette betyder, at det hverken er muligt at få økonomisk fripladstilskud, socialpædagogisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud eller sprogstimuleringstilskud. Det er dog muligt at få søskende tilskud i private pasningsordninger, jf. dagtilbudslovens § 43 og § 85.

  Såfremt et barn har særlig behov for støtte, og der efter den sociale lovgivning i servicelovens § 52 er truffet afgørelse om, at et barn skal optages i et dagtilbud, da kan Haderslev Kommune beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til privat pasning, fordi barnets forhold gør, at barnet skal optages i dagtilbud. Dette følger af dagtilbudslovens § 84, stk. 1.

  Den kontrakt, som forældre indgår med den private pasningsordning, er en privatretlig aftale udenom kommunen. Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem forældrene og den private pasningsordning bistår kommunen ikke med vejledning eller juridisk bistand i forhold til fx fortolkning af den indgåede aftale. Dog skal kommunen kontaktes, såfremt der er forhold hos den private pasningsordning, som forældrene finder kritisable, idet kommunen har en tilsynspligt med de private pasningsordninger.

  Tilskuddet til private pasningsordninger gives fra barnet er 24 uger til skolestart, dog falder tilskuddet den måned barnet bliver 3 år.

  Der godkendes ikke tilskud, hvis der i samme periode udbetales barsels dagpenge.

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben