Gå til hovedindhold

Tilskud til en privat pasningsordning

Du kan få tilskud til at betale løn til den private pasningsordning.

Indhold

  Ofte stillede spørgsmål

  Dit tilskud kan maksimalt udgøre 75 % af dine dokumenterede udgifter.

  I 2023 er tilskuddet:

  • 0-2 årige: 75 % af udgiften, dog max 5.606 kr.
  • 3-6 årige: 75 % af udgiften, dog max 4.362 kr.


  I 2024 er tilskuddet:

  • 0-3 år: 75 % af udgiften, dog max. 5.983 kr.
  • 3 år og 1 måned - 6 år: 75 % af udgiften, dog max. 4.732 kr.

  Vær opmærksom på at du ikke er berettiget til tilskud til privat børnepasning hvis du eller din ægtefælle samtidig afholder fuld barsel med det pågældende barn.

  Din ansøgning skal være modtaget senest den 1. i måneden før barnet starter i pasning, for at tilskuddet kan udbetales før opstart. Ved senere modtagelse, men før pasningsstart, kan tilskud udbetales med tilbagevirkende kraft, såfremt ansøgningen godkendes.

  Hvis den private pasningsordning er ny og skal godkendes først, vil ekspeditionstiden være længere.

  Vi udbetaler dit tilskud til din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

  Du får tilskuddet månedsvis forud.

  Du er ikke berettiget til tilskud til privat børnepasning, hvis du  eller din partner samtidig afholder fuld barsel med det pågældende barn.

  I helt særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan kommunen dog give tilskud til privat pasning samtidig med, at forældre for samme barn modtager barsels dagpenge i medfør af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

  Særlige tilfælde er fx hvor:

  • forælderen på barselsorlov har behov for aflastning i hjemmet, f.eks. ved en fødselsdepression eller ved en flerlingefødsel
  • der er tale om udskudt barselsorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den private børnepasser og eventuelle øvrige børn
  • forælderen på barsel genoptager arbejdet delvist under barselsorloven

  Har du mere end 1 barn i en privat pasningsordning eller barn i privat pasningsordning og et kommunalt tilbud kan du få søskenderabat. Dette sker automatisk.

  Du kan ikke få økonomisk eller socialpædagogisk friplads i en privat pasningsordning.

  Hvis din private pasningsordning/børnepasser i eget hjem holder ferie uden løn, kan du som forældre ikke få tilskud i denne periode. Du skal orientere os, så vi kan regulere tilskuddet og sørger for at det ikke bliver indberettet til skat. Skriv til dagplejen@haderslev.dk

  Du kan ikke få tilskud til ansættelse af en au-pair.

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben