Har du beskyttede diger på din ejendom?

Du kan her søge om tilladelse, hvis du vil ændre på beskyttede sten- eller jorddiger.

Vil du ændre på et beskyttet dige?

Ønsker du som ejer at ændre på et beskyttet dige, skal du søge om dispensation hos kommunen.

Ændringer er jordarbejde i diget, for eksempel etablering af gennemkørsler, fjernelse af diger eller afskrælning af diget.

Det er meget vanskeligt at få dispensation til at fjerne en længere strækning eller et helt dige. Der kan som hovedregel kun dispenseres i særlige tilfælde, f.eks. til en gennemkørsel i diget.

Sten- og jorddiger

Sten- og jorddiger fortæller om historien i landskabet gennem 2000 år. Det er historien om Danmarks inddeling i sogne, landsby- og herregårdsejerlav, om driften i marken og om beskatnings- og ejerforhold. Digerne er vigtige levesteder og spredningsveje for planter og dyr, og digerne har en visuel betydning for oplevelsen af landskabet.

Diger, der er beskyttede, er:

Diger, der ikke er beskyttede, er diger i byzone og sommerhusområder, kirkegårdsdiger, havediger og diger, der alene tjener kystbeskyttelsesformål.

Beskyttede sten- og jorddiger

  • Søg på adresse 
  • Tænd og sluk for lag i nederste hjørne til venstre

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13