Gå til hovedindhold

Har du beskyttede diger på din ejendom?

Du kan her søge om tilladelse, hvis du vil ændre på beskyttede sten- eller jorddiger.

Indhold

  Vil du ændre på et beskyttet dige?

  Ønsker du som ejer at ændre på et beskyttet dige, skal du søge om dispensation hos kommunen.

  Ændringer er jordarbejde i diget, for eksempel etablering af gennemkørsler, fjernelse af diger eller afskrælning af diget.

  Det er meget vanskeligt at få dispensation til at fjerne en længere strækning eller et helt dige. Der kan som hovedregel kun dispenseres i særlige tilfælde, f.eks. til en gennemkørsel i diget.

  Selvbetjening: Ændring af beskyttede sten- og jorddiger

  Du får brug for:

  • Ejendomsoplysninger
  • Fuldmagt fra samtlige ejere, hvis der er flere ejere eller du ikke er ejeren
  • Kortbilag med præcis angivelse af ønskede ændring
  • Evt. fotos

  Sådan gør du:

  • Udfyld skemaet
  • Send og print selv kvitteringen ved behov

  Søg om dispensation til ændring af beskyttede sten- og jorddiger

  Øvrige oplysninger

  • Som udgangspunkt gives der kun dispensation til digegennembrud på op til 12-15 meter
  • Dispensation til fjernelse af længere digestrækninger gives kun i helt særlige tilfælde (overvejende af samfundsmæssig interesse)
  • Reglerne om dispensation administreres restriktivt, og en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse er ikke en tilstrækkelig begrundelse for et indgreb

  Sten- og jorddiger

  Sten- og jorddiger fortæller om historien i landskabet gennem 2000 år. Det er historien om Danmarks inddeling i sogne, landsby- og herregårdsejerlav, om driften i marken og om beskatnings- og ejerforhold. Digerne er vigtige levesteder og spredningsveje for planter og dyr, og digerne har en visuel betydning for oplevelsen af landskabet.

  Diger, der er beskyttede, er:

  Diger, der ikke er beskyttede, er diger i byzone og sommerhusområder, kirkegårdsdiger, havediger og diger, der alene tjener kystbeskyttelsesformål.

   

  Beskyttede sten- og jorddiger

  • Søg på adresse 
  • Tænd og sluk for lag i nederste hjørne til venstre

  Læs mere

  Du kan læse mere om beskyttede sten- og jorddiger i folder fra slots- og kulturstyrelsen
  Museumsloven (§ 29a)
  Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben