Gå til hovedindhold

Udeservering og vareudstilling

Ønsker du at benytte et offentligt areal til eksempelvis udeservering eller vareudstilling - så læs herunder hvad du skal gøre.

Indhold

  Værd at vide om udeservering og vareudstilling

  Du kan frit benytte det offentlige areal foran din egen butiksfacade til både vareudstilling og udeservering, når du overholder nogle enkle vilkår.

  Du skal være opmærksom på, at:

  Du kan benytte arealet fra din butiksfacade og ud til nærmeste del af rendestensarealet
  Din opstilling må ikke være til fare for de forbipasserende samt hindre udsyn og adgang fra sideveje, porte eller private udkørsler.
  Du må ikke fastgøre inventar i belægningen.
  Det er ikke tilladt at ændre belægningen eller lave hævede flader i gågaden.
  Vælger du at have møbler eller inventar stående ude efter lukketid, skal dit areal fremstå pænt og ryddeligt. Om vinteren skal du selv sørge for snerydning og glatførebekæmpelse.

  Se billed illustration af gågaden her.

  Du kan frit benytte det offentlige areal foran din egen butiksfacade til både vareudstilling og
  udeservering, når du overholder nogle enkle vilkår.

  Du skal være opmærksom på, at:

  Du skal friholde et fortovsareal i 1,2 meters bredde.
  Din opstilling må ikke være til fare for de forbipasserende samt hindre udsyn og adgang fra sideveje, porte eller private udkørsler.
  Du må ikke fastgøre Inventar i belægningen.
  Det er ikke tilladt at ændre belægningen. Hvis arealet foran din facade skråner, kan du dog søge om at etablere en hævet flade for at udligne niveauforskellen. En eventuel hævet flade må kun etableres fra belægningens laveste punkt til belægningens højeste punkt. Send en mail til vejpark@haderslev.dk eller ring på 74 34 34 34.
  Vælger du at have inventar eller møbler stående ude efter lukketid, skal dit areal fremstå pænt og ryddeligt. Om vinteren skal du selv sørge for snerydning og glatførebekæmpelse.

  Se billed illustration af øvrige gader her.

  I den smalle del af Nørregade, strækningen mellem Torvet og Domkirkepladsen, som er afmærket som cykelgade, er der begrænset mulighed for, at benytte det offentlige vejareal til vareudstilling, udeservering samt henstilling af reklameskilte.

  Der er særlige regler for de kørende (motorkøretøjer og cykler) og fodgængere i en cykelgade. Fodgængere må for eksempel ikke benytte kørebanen, men er henvist til at benytte fortovet. Parkering på strækningen må heller ikke ske, da der ikke forefindes afmærkede parkeringsbås hertil.

  Det er politisk vedtaget, at fortovet i den vestlige side at Nørregade skal fungere, som eneste gennemgående fortov mellem Tovet og Domkirkepladsen og at fortovsarealet ved ejendommene Nørregade 4 og 6-8 kan inddrages til udeservering.

  Udeservering:

  Fortovsarealet i den vestlige side af Nørregade kan ejendommene Nørregade 4 og 6-8 opnå tilladelse til at råde over hele fortovsarealet samt vandrende til udeservering. Fodgængere henvises til fortovet i modsatte før. Krydsning skal ske før inden cykelgadens begyndelse.
  Fortovsarealet i den østlige side af Nørregade kan ejendommen Nørregade 8D opnå tilladelse til at råde delvis over fortovsarealet samt vandrende til udeservering. Det vil sige, at der skal kunne friholdes et fortovsareal inde langs bygningsfacaden på minimum 1,20 så fodgængere ikke ledes ud på kørebanen.

  Anden brug af vejarealet:

  Langs bygningsfacerne må der ikke henstilles varer, blomsterkrukker, skilte eller lignende. Der skal friholdes et fodgængerareal på minimum 1,25 meter målt fra bygningsfacaderne ud mod cykelgaden.
  Reklameskilte kan i butikkens åbningstid henstilles ud til eller i vandrenden i mellem plantekummerne.
  Plantekummerne må ikke anvendes til fastgørelse af reklame eller andre foranstaltninger.


  Se illustrationsfoto af Nørregade mellem Torvet og Slotsgade her.

  I Nørregade på strækningen mellem Slotsgade og Jomfrustien er der mulighed for at opnå lempede vilkår således, at butikkerne på strækningen kan råde over fortovsarealet samt 0,3 meter af vandrenden til udeservering på betingelse af;

  • at der inde på udstillings- eller udeserveringsarealet etableres en passage for fodgængere langs bygningen på mindst 1,25 meter.
  • at udstillings- eller udeserveringsarealet afgrænses fra kørebanen således, at der ikke bliver adgang direkte til kørebanen fra udstillings- eller udeserveringsarealet. Adgang til udstillings eller udeserveringsarealet skal ske fra siderne
  • at vandrendens funktion bibeholdes til afledning af regnvand
  • at der ikke sker ændringer i belægningen, ligesom der ikke kan etableres terrasser eller hævede flader i udstillings- eller udeserveringsarealet
  • at udstillings- eller udeserveringsarealet ikke skaber steder, hvor man kan gemme sig for den kørende trafik. Således må uigennemsigtige gadeelementer ikke være højere end 0,8 meter, og må ikke placeres, så man kan træde direkte ud på kørebanen
  • at 0,3 meter på ydersiden af cykelflisen friholdes for butikselementer faste genstande. Arealet kan således ikke indgå i udstillings- eller udeserveringsarealet. Arealet fungerer som sikkerhedszone for cyklisterne på strækningen
  • udstillings- eller udeserveringsarealet må ikke forløbe forbi indgange til andre lejligheder, gårde eller passager.


  Udstillingen eller udeserveringen kan ikke placeres på parkeringsarealer, eller således at ind og udstigning fra parkerede biler besværliggøres. Udeserveringen kan ikke placeres således, at benyttelse af cykelstativer eller andre gadeelementer besværliggøres.
  Såfremt færdselsmæssige eller trafikale forhold nødvendiggør det, så kan Vejmyndigheden eller Politiet stille særlige krav til de enkelte butikkers indretninger på vejarealet.

  Se Illustration af tværprofilet i Nørregade mellem Slotsgade og Jomfrustien her.

  I Nørregade, på strækningen mellem Domkirkepladsen og Slotsgade er der mulighed for at opnå lempede vilkår således, at butikkerne på strækningen kan råde over fortovsarealet samt vandrenden til udeservering på betingelse af;

  • at der inde på udstillings- eller udeserveringsarealet etableres en passage for fodgængere langs bygningen på mindst 1,25 meter
  • at udstillings- eller udeserveringsarealet afgrænses fra kørebanen således, at der ikke bliver adgang direkte til kørebanen fra udstillings- eller udeserveringsarealet. Adgang til udstillings eller udeserveringsarealet skal ske fra siderne
  • at vandrendens funktion bibeholdes til afledning af regnvand.at der ikke sker ændringer i belægningen, ligesom der ikke kan etableres terrasser eller hævede flader i udstillings- eller udeserveringsarealet
  • at udstillings- eller udeserveringsarealet ikke skaber steder, hvor man kan gemme sig for den kørende trafik. Således må uigennemsigtige gadeelementer ikke være højere end 0,8 meter, og må ikke placeres, så man kan træde direkte ud på kørebanen
   udstillings- eller udeserveringsarealet må ikke forløbe forbi indgange til andre lejligheder, gårde eller passager.

  Såfremt færdselsmæssige eller trafikale forhold nødvendiggør det, så kan Vejmyndigheden eller Politiet stille særlige krav til de enkelte butikkers indretninger på vejarealet.

  Se Illustration af tværprofilet i Nørregade mellem Domkirkepladsen og Slotsgade her.

  På den ensrettede del af Jomfrustien i Haderslev (den indre del) er der etableret ledelinjer til svagtseende. Der skal friholdes 50 cm på hver side af ledelinjen. Ledelinjen afgør dermed, hvor stort et areal du har til udstilling/udeservering foran din egen butiksfacade

  Se billed illustration af den indre del af Jomfrustien her.

  Du skal ikke søge om tilladelse til inventar og afskærmning, hvis:

  • Møblerne er af metal, træ, ”nonwood” og flet, og fremtræder i afdæmpede farver.
  • Blomsterkummer er i afdæmpede farver eller i materialets egen farve (f.eks. terracotta) og har en maksimal højde på 0.8 meter inklusiv beplantning.
  • Afskærmningen er i træ eller lærred og i afdæmpede farver, og har en maksimal højde på 0.8 meter.
  • Parasollerne er i afdæmpede farver og reklamerer ikke for 2. part. Det er dog tilladt at påføre navn og logo for egen virksomhed.

  Har du andre ideer til lige netop din butik, som ikke passer ind i disse regler, så kom og få en snak med os.

  Hvis du ønsker at servere alkohol, skal du søge her.

  Efter endt sagsbehandling sender politiet sagerne til behandling i Haderslev Kommunes Bevillingsnævn.

  Er du restauratør, må du servere udendørs søndag-torsdag fra 8.00-23.00 og fredag-lørdag fra 8.00-24.00.

  Læs mere i forskrift for udeservering her.

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben