Gå til hovedindhold

Hjemmebesøg til ældre

Er du 65 år eller ældre har du mulighed for at få et besøg i hjemmet, et såkaldt forebyggende hjemmebesøg.

Indhold

  Hvordan foregår et forebyggende hjemmebesøg?

  På besøget vil vi gerne tale med dig om, hvordan du trives og har det i din hverdag. Vi kan fx snakke om:

  • glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
  • sociale og praktiske udfordringer
  • hvordan du kan bevare et godt helbred
  • tanker for din fremtid
  • tilbud i kommunen
  • information om frivillige tiltag

   

  Sådan foregår et forebyggende hjemmebesøg

  Hvornår kan du få forebyggende hjemmebesøg?

  Hvis du er i alderen 65 - 81 år og oplever ændringer i din livssituation, kan du eller dine pårørende kontakte os for et forebyggende besøg i dit hjem.

  Bor du alene, bliver du tilbudt et besøg det år, du fylder 70 år.

  Vi kontakter dig ved at sende et brev gennem din e-boks eller som brevpost, hvis du er fritaget fra digital post.

  Som 75-årig vil du modtage tilbud om besøg i dit hjem. 

  Vi kontakter dig ved at sende et brev gennem din e-boks eller som brevpost, hvis du er fritaget fra digital post.

  Som 80-årig vil du modtage tilbud om besøg i dit hjem.

  Vi kontakter dig ved at sende et brev gennem din e-boks eller som brevpost, hvis du er fritaget fra digital post.

  Fra du er 82 år, vil du modtage tilbud om besøg i eget hjem mindst en gang årligt.

  Vi kontakter dig ved at sende et brev gennem din e-boks eller som brevpost, hvis du er fritaget fra digital post.

  Ofte stillede spørgsmål om forebyggende hjemmebesøg

  Vi tilbyder besøg, fordi loven (serviceloven §79a) siger, at du har ret til forebyggende hjemmebesøg.

  Vi vil gerne tale med dig om, hvordan du:

  • kan forblive sund og robust
  • kan opleve tryghed og trivsel
  • er bevidst om egne ressourcer

  Vi vil altid sammen med dig vurdere behovet for antallet af besøg.

  Vi kan ikke bevilge ydelser og hjælpemidler under besøget, men vi kan hjælpe dig med at kontakte relevante afdelinger.

  Vi kontakter dig ved at sende et brev gennem din e-boks eller som brevpost, hvis du er fritaget fra digital post.

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for et forebyggende hjemmebesøg.

  Forebyggende hjemmebesøg

  Kommunen tilbyder dig på baggrund af bl.a. din alder forebyggende hjemmebesøg på faste tidspunkter

  Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

  Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er, at du og kommunens medarbejder sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte dine ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

  Det forebyggende hjemmebesøg kan fokusere på eksempelvis din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

  Det er op til den enkelte kommune, hvordan de tilrettelægger det forebyggende hjemmebesøg. Kommunen kan eksempelvis vælge at tilrettelægge det forebyggende hjemmebesøg som et kollektivt arrangement. Borgere, der ikke ønsker at deltage i et kollektivt arrangement, skal i stedet tilbydes et individuelt besøg i hjemmet.

  Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg skal altid gives til dig ved direkte henvendelse.

  Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, kan kommunen undlade det årlige tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

  Faste tidspunkter for forebyggende hjemmebesøg

  Hvis du bor alene, skal din kommune tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 70 år.

  Desuden skal kommunen tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 75 og 80 år. Fra du er fyldt 82 år, skal kommunen tilbyde dig mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.

  Forebyggende hjemmebesøg efter behov

  Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 81 år, og du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

  Tavshedspligt

  Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.

  30.05.2024 11.08

  Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

  Læs mere 

  Serviceloven § 79 a
  Haderslev Kommunes sundhedstilbud (sundhed.dk)

  91 16 84 75

  Telefontid

  Mandag 08:00 11:00
  Tirsdag 08:00 11:00
  Onsdag 08:00 11:00
  Torsdag 08:00 11:00
  Fredag 08:00 11:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev