Råd, nævn og samvirker

Haderslev Kommunalbestyrelse har nedsat en række råd, nævn og samvirker, som skal varetage dine interesser. Se, hvem medlemmerne er og hvilke arbejdsopgaver de enkelte råd, nævn og samvirker tager sig af.

Seniorråd

Seniorrådet består af 13 medlemmer, der vælges for 4 år. Rådet fungerer som bindeled mellem kommunalbestyrelsen og kommunens ældre.

Handicapråd

Handicaprådet består af 10 medlemmer. Rådet er repræsenteret af politikere, handicaprepræsentanter og repræsentanter fra forvaltningsområderne: Børn og Kultur samt Social og Sundhed.

Haderslev Udsatte­råd

Haderslev Udsatteråd består af 17 medlemmer. Rådets opgave er blandt andet at skabe opmærksomhed omkring løsninger af problemer for udsatte.

Bevillingsnævnet

Hvis du ønsker at servere alkohol (øl, vin og stærk spiritus) i et pizzeria, en café, en restaurant eller et hotel m.m., skal du søge om en tilladelse/alkoholbevilling.

Uddannelsesrådet

Uddannelsesrådet består af 21 medlemmer. Der er repræsentanter fra både Haderslev Kommune og kommunens uddannelsesinstitutioner.

Idrætssamvirket

Idrætssamvirket består af syv medlemmer og to suppleanter. Formålet med samvirket er at have fokus på idrætslivet i Haderslev Kommune.

Kultursamvirket

Kultursamvirket består af syv medlemmer. Kultursamvirkets formål er at have fokus på kulturlivet i kommunen.

Fritidssamvirket

Fritidssamvirket består af syv medlemmer. Formålet med samvirket er, at have fokus på fritidslivet i kommunen.

Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet

Rådet består af medlemmer og er repræsentanter fra Idrætssamvirket, Kultursamvirket, Fritidssamvirket og Samvirket for arkiv- og museumsområdet.

Arkiv- og Museumssamvirket

Samvirket består af syv medlemmer og har til opgave at fremme kulturhistorien- og arv i kommunen samt skabe de bedst mulige forhold for de frivillige lokalarkiver og museer.

Huslejenævnet

Du kan få hjælp af huslejenævnet, hvis du bor til leje i en privatejet ejendom i Haderslev Kommune og er blevet uenig med eller oplever problemer med din udlejer.

Beboerklagenævnet

Er du uenig med din udlejer og bor du i en almen bolig? Så kan du indbringe en sag til beboerklagenævnet og bede dem træffe en afgørelse.

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er sammensat af frivillige interesseorganisationer, erhvervsfaglige organisationer og myndighederne.

Lokalt naturråd for trekantkommunerne

Rådet består af 20 medlemmer, og har til opgave at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur i og mellem kommuner.

Ø-udvalget

Ø-udvalget består af to medlemmer fra Teknik- og Klimaudvalget, et medlem fra Land- og Byudviklingsudvalget, Teknik og Klima samt medlemmer af Aarø Beboerforening.

Hegnssynet

Kan du og din nabo ikke blive enige om et hegns spørgsmål, kan du kontakte hegnsynet i Haderslev Kommune.

Sundheds­klynge Sønder­jylland

Sundhedsklyngen Sønderjylland er et politisk forum, hvor kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger samarbejder om at skabe sammenhæng i borgernes møde med sundhedsvæsenet.