Ændringer i Haderslevs bybusnet

Trafikken i Nørregade i Haderslev skal ændres for at skabe en mere fredelig gade. Efter Tour de France ensrettes gaden fra Torvet mod Gammelting. Bybusserne får ændret deres rute fra den 26. juni, hvor nye køreplaner træder i kraft. Det betyder ændringer i hele bybusnettet, der blandt andet får en bedre sammenhæng på tværs af byen.

Teknik og Klimaudvalget besluttede på deres møde mandag at igangsætte flere initiativer, der skal gøre Nørregade i Haderslev mere fredelig. Der er blandt andet et ønske om at begrænse især den tunge trafik med busser ind over Nørregades brosten, og det ønske bliver opfyldt fra søndag d. 26. juni.

Al trafik ensrettes i nordgående retning gennem gaden, hvilket betyder, at al den sydgående bustrafik kører udenom, mens dele af den nordgående også vil undgå Nørregade.

De to stoppesteder i sydlige retning på Nørregade bliver derfor nedlagt, og passagerne kan enten gå op til busstationen eller ned til Hertug Hans Plads for at fange bussen. Begge stoppesteder i nordgående retning i Nørregade består, men med færre afgange end der er i dag.

”Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi går en roligere sommer i Nørregade i møde. Nørregade bliver et rigtig dejligt sted at være, når vi får sat farten ned og undgår de tungeste køretøjer, og man kan stadig benytte busstationen, som ligger centralt i byen”, siger Carsten Leth Schmidt, der er formand for Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev Kommune.

Bedre sammenhæng på tværs
Sydtrafik fremhæver, at der i det nye bybusnet bliver flere ruter, hvor det ikke er nødvendigt at skifte bus på busstationen for at krydse byen. Disse sammenhænge bliver lavet på baggrund af analyser af rejsemønstre i Sydtrafiks data:

”Det er et godt eksempel på, hvad de data vi får fra bla Rejsekort ind- og udtjekninger kan bruges til. Vi giver flere af vores passagerer en lettere rejse, samtidigt med at vi bevarer sammenhængen mellem alle bybuslinjerne,” fortæller Lotte Stensberg, der er afdelingsleder for Plan, Udvikling og HR i Sydtrafik.

Fakta:

Ændringerne træder i kraft søndag d. 26. juni i forbindelse med Sydtrafiks årlige køreplansskifte.

De nye ruter og køreplaner er allerede nu tilgængelige, når man søger en rejse på www.rejseplanen.dk, hvis rejsen foregår efter d. 26. juni.

De nye ruter og køreplaner er tilgængelige på Sydtrafiks hjemmeside på www.sydtrafik.dk/haderslev

Udover ensretningen og omlægningen af busruten, vil der blive opstillet hastighedsdæmpende foranstaltninger i gaden i form af for eksempel blomsterkummer.

Nørregade bliver på den smalleste del en cykelgade med max 20 km/t tilladt.

Kontakt

Carsten Leth Schmidt

Formand for Teknik- og Klimaudvalget

Telefon: 24 65 79 16 cals@haderslev.dk

Lotte Stensberg

Afdelingsleder for Plan, Udvikling og HR

Telefon: 30 30 25 51

Billeder

Download
Stoppestedet her i Nørregade nedlægges, når busserne ikke længere skal køre i sydgående retning.
Download
Den smalle del af Nørregade bliver efter Tour de France indrettet med hastighedsdæmpende foranstaltninger som fx blomsterkummer.
Download