Kommunalbestyrelsen i Haderslev vedtager ambitiøs erhvervspolitik

Kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune vedtog på deres møde tirsdag en ny og ambitiøs erhvervspolitik. Politikken er første skridt mod 1000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune i 2030 og den første af tre indsatser, der skal skabe vækst og velfærd. Senere på året kommer nye politikker for bosætning og uddannelse.

I 2030 skal der være 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune. Det er de ambitiøse mål i Haderslev Kommunes vækst- og velfærdsstrategi.

Haderslev Kommunalbestyrelse har netop vedtaget en erhvervspolitik, der sætter retningen i Haderslev Kommune frem til 2026 for at nå målene.

”Jeg glæder mig over, at en enig kommunalbestyrelse har vedtaget vores nye erhvervspolitik. Med den har vi en fælles retning for at skabe udvikling i kommunen og de bedste rammer for vækst i virksomhederne, iværksætteri og tiltrækning af nye virksomheder og arbejdspladser”, siger Mads Skau, borgmester i Haderslev Kommune.

Fokusområderne i politikken er blandt andet at udvikle erhvervsjord og erhvervsarealer, at udvikle erhvervsområderne ved Haderslev Nord og Hammelev og udnytte placeringen af den kommende Hærvejsmotorvej.

”Vi har en masse styrkepositioner i Haderslev Kommune. Vores beliggenhed som en del af Trekantområdet og ved porten til Europa skal vi udnytte, og så skal vi bruge den styrke, det er, at vi har en bred skare af stærke virksomheder”, siger Børge Koch, der er formand for Vækst- og Udviklingsudvalget og fortsætter:

”Derudover er vi stærke inden for fødevareproduktionen og det danske forsvar, hvor vi har mange arbejdspladser i hele kommunen. De styrker skal vi arbejde videre på.”

Sammen med erhvervspolitikken har Vækst- og Udviklingsudvalget også indgået en ny flerårig aftale med Haderslev Erhvervsråd, der skal være med til at sikre retningen for politikken og at målene nås.

”En stor tak skal lyde til både rådet for arbejdspladser og Haderslev Erhvervsråd for input og sparring i arbejdet med politikken. Nu ser vi frem til sammen med erhvervsrådet at trække i arbejdstøjet og sikre erhvervsudviklingen i hele kommunen de kommende år”, siger Børge Koch.

Kontakt

Mads Skau

Borgmester

Telefon: 40 78 14 75 mskau@haderslev.dk

Børge Koch

Formand, Vækst- og Udviklingsudvalget

Telefon: 61 15 42 03 boko@haderslev.dk