Tilbage

Retningen er sat for den nye folkeskole i Haderslev

Grundlaget for det videre arbejde med folkeskolereformen i Haderslev Kommune er nu godkendt af Udvalget for Børn og Familier. "Læring i universer" hedder den fælles retning, der kommer til at være omdrejningspunktet for reformen og de næste par måneders intense arbejde ude på skolerne.

Når børnene efter sommerferien begynder i skole, vil meget være anderledes. Skoletasken skal fortsat pakkes, men den nye folkeskolereform vil have lavet om på noget af den skoledag, børnene er vant til.

I Haderslev er arbejdet med den nye reform i fuld gang. Siden efteråret har tre projektgrupper bestående af lærere, pædagoger, forældre, ledere og elever i samarbejde med forenings-, kultur- og erhvervsliv arbejdet med at udvikle de tanker og idéer, der skal danne fælles grundlag for fremtidens folkeskole i Haderslev Kommune. Arbejdet er blandt andet mundet ud i et "Læring i universer - Fælles retning og lokal udvikling", som i går blev godkendt i Udvalget for Børn og Familier.

"Folkeskolereformen handler både om at skabe læring og sætte barnet i centrum med individuelle læringsmål, og som titlen også antyder, kommer det til at foregå i de tre universer, vi allerede har skabt", siger formand for Udvalget for Børn og Familier, Signe Knappe.

En af grundtankerne er blandt andet, at alle børn har talenter. Succes er en vigtig motivationsfaktor, og derfor skal børnene kunne samles efter interesser og kompetencer, så de både får succes, men også bliver mere motiverede for at lære.

En anden af de væsentligste ændringer bliver, at overgange ændres til sammenhænge. Det sker for at sikre en helhed i barnets dagligdag, og det kommer til at ske i et samspil med det netværk, der kommer til at danne rammen om den nye folkeskole.

"Udvalget ønsker overordnede rammer for at bevare et fælles skolevæsen, men vi ønsker i øvrigt decentral udvikling og solid indflydelse fra skolebestyrelserne. Vi ønsker en åben skole med forældreinvolvering, og hvor foreningsliv, kultur, erhverv og lokalsamfundene udgør en væsentligt del af folkeskolen", siger Signe Knappe.

Skolebestyrelserne skal nu arbejde med tematisering af undervisningen, læringsmål og opfølning på disse samt en mere fleksibel skoledag.

"De næste par måneder skal vi i samarbejde med vores engagerede medarbejdere og ledere have involveret børn og forældre i den fortsatte udvikling, og det er et arbejde, som vi kommer til at vægte højt. Heldigvis er vores medarbejdere fagligt dygtige, så der er ingen tvivl om, at der venter børnene en tryg og udviklende skoledag efter sommerferien, uanset hvor hurtigt reformtoget kører", siger direktør for Børne- og Familieservice, Charlotte Veilskov.Kontaktinformation:

Formand for Udvalget for Børn og Familier, Signe Knappe, telefon 40 22 57 87.

Direktør, Børne- og Familieservice, Charlotte Veilskov, telefon 21 74 97 30.