Familie­vejleder­ordning

Hvis du har et barn eller en ung, der får konstateret en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, kan du få tilbudt en samtale med en familievejleder.

Formål med familievejlederordningen

Formålet med familievejlederordningen er at sikre, at jeres familie i den indledende fase får tilbudt en introducerende og helhedsorienteret information om jeres rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorerne. Familievejledningen er af mere generel og overordnet karakter og skal medvirke til at øge jeres kendskab til muligheden for iværksættelse af social indsats og til tilbud om offentlig hjælp.

Den koordinerende socialrådgivers vigtigste funktion er at hjælpe jer med at finde rundt i systemet, og derfor skal vejledningen ses som en form for brobygning mellem jer og det offentlige, hvorfor vejledningen også i høj grad vil blive afstemt efter jeres individuelle behov og spørgsmål.

I får information om og vejledning i:

  • Muligheder for hjælp og støtte igennem kurser, gruppetilbud, råd- og vejledningssamtaler
  • Interne tilbud
  • Hjælpemidler
  • Merudgifter
  • Aflastning
  • Dag- og skoletilbud
  • Relevante foreninger og netværksdannelse
  • Hjemmetræning

Bemærk, at der i familievejlederordningen ikke er kompetence til at træffe afgørelser om hjælpen til jer.

Hvem er omfattet af familievejlederordningen?

Forældre med børn og unge, der får konstateret en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan søge vejledning ved familievejlederordningen. Familievejlederordningen omfatter både familier med nyfødte børn med nedsat funktionsevne og familier, hvor funktionsnedsættelsen konstateres under barnet/den unges opvækst.

Sådan får du hjælp

Familievejledningen skal tilbydes inden for tre måneder efter, at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at barnets funktionsnedsættelse er konstateret.

I er velkomne til selv at kontakte familievejlederordningen for at høre nærmere eller for at aftale et besøg, når I er parate til det.

Hvad kan I forvente jer af familievejlederordningen?

Vi tilbyder som udgangspunkt én enkelt samtale. Der kan efter konkret vurdering tilbydes flere opfølgende rådgivnings- og vejledningssamtaler, hvis dette skønnes nødvendigt. Familievejledningen gives så vidt muligt ved besøg i hjemmet, men det er også muligt at afholde samtalen på kommunen eller et andet sted, hvis I ønsker dette.

Når familievejledningen er afsluttet, skal familievejlederen formidle kontakt og viden om familien til Familierådgivningen.

Kontakt familievejlederordningen

Christian X's Vej 39
6100 Haderslev
74 34 10 54
Åbningstider Telefontid Fremmøde
Mandag 9-15 Efter aftale
Tirsdag 9-15 Efter aftale
Onsdag 9-15 Efter aftale
Torsdag 9-17 Efter aftale
Fredag 9-13 Efter aftale
Åbningstider
Telefontid
Mandag
9-15
Tirsdag
9-15
Onsdag
9-15
Torsdag
9-17
Fredag
9-13
Fremmøde
Mandag
Efter aftale
Tirsdag
Efter aftale
Onsdag
Efter aftale
Torsdag
Efter aftale
Fredag
Efter aftale