Hjemme­under­visning

I Danmark er der undervisningspligt – men ikke skolepligt. Forældre har mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

Giv os besked, hvis du vil hjemmeundervise dit barn

Hvis du, som forælder, ønsker at hjemmeundervise eget barn i den undervisningspligtige alder, skal du, før undervisningen begynder, meddele det skriftligt via nedenstående blanket til Haderslev Kommune.

Der skal udfyldes en blanket for hvert barn, der ønskes hjemmeundervist.

Herefter vil I blive kontaktet med henblik på at lave en aftale om et indledende møde, hvor bl.a.  lovgrundlaget, retningslinjer og tilsynet med hjemmeundervisning belyses. Det møde foregår på Rådhuset, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev.

Krav til hjemmeundervisning

Ved hjemmeundervisning har du som forælder ansvaret for dit barns undervisning. Forudsætningen for hjemmeundervisning er, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Du skal være opmærksom på, at undervisningen i faget dansk skal altid foregå på dansk. Det afgørende er, at børnene får en kompetence i faget dansk, der står mål med folkeskolens.

Økonomi

Som hjemmeunderviser afholder man selv alle udgifter

Tilsyn med undervisningen

I Haderslev Kommune er det distriktsskolen, der står for tilsynet. Tilsynet gennemføres ved afholdelse af et tilsynsbesøg/møde.

Hjemmeunderviseren skal ved tilsynet kunne vise, at undervisningen er forsvarlig og gøre det muligt for tilsynsførende at vurdere, om hjemmeundervisningen lever op til lovens krav.

Mulig dokumentation ved tilsynet:

  • logbog
  • undervisningsplan
  • undervisningsmaterialer
  • eksempler på elevarbejde

Distriktsskolen kan vælge at afholde prøver i udvalgte fag. Prøverne ledes, efter aftale med distriktsskolen, af den, der har undervist barnet.

Efter tilsynet udarbejdes en tilsynsrapport, hvor det fremgår om undervisningen er godkendt.

Anmeld hjemmeundervisning

Du kan her udfylde et digitalt skema om hjemmeundervisning, hvor der blandt andet skal fremgå:

  • Hvilke barn/børn, der skal modtage hjemmeundervisning. Der skal udfyldes ét skema pr. barn
  • Hvem, der skal undervise
  • Hvor undervisningen skal foregå

Kontakt Haderslev Kommune

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13