Gå til hovedindhold

Genoptræning og vedligeholdende træning

Tilbud om gratis træning til dig der er svækket, har været indlagt eller har en sygdom, som ikke bliver bedre.

Indhold

  Få et overblik over, om du kan få træning

  • Har du svært ved at klare dine daglige gøremål?
  • Har du været syg?
  • Eller er du blevet svækket på anden vis?

  Så kan du få et tilbud om træning, selvom du ikke har været indlagt.

  Du skal selv søge om træning. Hvis du ikke selv kan søge, kan dine pårørende, din hjemmehjælper eller egen læge også hjælpe dig. 

  Når vi har modtaget din ansøgning, kontakter vi dig for at tale om dit træningsbehov, så vi kan afgøre, om vi kan tilbyde dig træning.

  Efter træningsforløbet skal du gerne kunne klare dig med mindre hjælp eller uden hjælp fra andre.

  Hvis en læge på et sygehus vurderer, at du har behov for genoptræning efter indlæggelse, laver sygehuset en plan til dig og sender en kopi af planen til os. Denne plan hedder en genoptræningsplan.

  Når du har en genoptræningsplan, kan du vælge at træne hos os, men du kan også vælge at træne i en anden kommune, hvis det passer bedre ind i din hverdag, og kommunen har kapacitet til det. Hvis du vil høre mere om dine muligheder, kan du kontakte Træning og Hjælpemidler på 74 34 29 32.

  Når vi har modtaget din genoptræningsplan, kontakter vi dig med en starttid. Du skal holde øje med digital post. Hvis du er fritaget for Digital Post, sender vi et brev til dig. 

  Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

  Du skal have en henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi.

  Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i "Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi".

  Læs vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi på sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk)

  Vederlagsfri fysioterapi kan foregå i kommunen eller hos privat praktiserende fysioterapeut.

  Genoptræning

  Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

  Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning.

  Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

  Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på sygehuset.

  Tal med kommunen eller din praktiserende læge om mulighederne for træning.

  Det er forskelligt, hvilke tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning kommunerne har. Derfor foregår træningen vidt forskellige steder:

  • i dit eget hjem
  • på et sygehus
  • på et sundhedscenter
  • i et træningscenter
  Frit valg af træningssted

  Hvis kommunen har flere tilbud, kan du frit vælge mellem dem.

  Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det.

  Du skal henvende dig til din læge eller til kommunen for oplysninger om genoptræning.

  Hvis du har en henvisning fra din læge, kan du få tilskud til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

  Du kan få gratis (vederlagsfri) fysioterapi, hvis:

  • du har et svært fysisk handicap
  • du har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom
  • din tilstand er varig.
  Hvordan søger jeg om vederlagsfri fysioterapi?

  Du skal have en henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi.

  Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi”.

  På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  06.05.2024 09.08

  Skrevet af redaktionen på sundhed.dk

  Læs mere

  Bækkenbundstræning (sundhed.dk)
  Faldforebyggelse (sundhed.dk)
  Genoptræning - midlertidigt svækkede (sundhed.dk)
  Vedligeholdelsestræning (sundhed.dk)
  Alle sundhedstilbud i Haderslev Kommune (sundhed.dk)
  Flextur (sydtrafik.dk)

  74 34 29 32

  Telefontid

  Mandag 08:00 11:00
  Tirsdag 08:00 11:00
  Onsdag 08:00 11:00
  Torsdag 08:00 11:00
  Fredag 08:00 11:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben