Gå til hovedindhold

Lån af kommunale lokaler

Foreninger kan låne kommunale lokaler. Se om din forening opfylder kriterierne for at låne et at vores kommunale lokaler.

Indhold

  Hvem kan låne et lokale og hvordan gør du?

  I det omfang der er ledige og egnede lokaler, kan I som forening søge om tider i vores lokaler. Sæsonbooking, altså flere lån over længere tid, kræver dog, at I er en godkendt folkeoplysende forening. Foreninger der driver frivilligt almennyttig virksomhed, kan også anvises et lokale, men har ikke krav på et.

  Det er altid en god idé, at I får en snak med den ansvarlige for lokaleanvisning i Kultur og Fritid inden i søger om et lokale. Dels kan vi sammen afklare jeres behov og ønsker og oplyse om, hvor der kan være ledige tider. Du kan få et overblik over, hvilke lokaler der kan søges på Fritidsportalen.

  Lån af kommunale lokaler eller anvisning af et kræver, at jeres forening er oprettet i Conventus. Hvordan I gør det, kan I læse om på siden om det at lave en forening.

  I kan læse mere om retningslinjer for lokaleanvisning og lokalelån nedenfor.

  Hvis vi har lokaler, som vi ikke bruger i kortere eller længere tid, kan vi i begrænset omfang leje lokalerne ud. Vi ejer så mange bygninger og lokaler, at udlejningen kunne blive en meget omfattende aktivitet og dermed et problem for det private erhvervsliv. Derfor skal vores udlejning være i begrænset omfang og til markedsprisen.. For selvejende haller gælder, at disse selv fastsætter prisen. Du kan finde en oversigt over lokaler på Haderslev Fritidsportal.

  Priser for kommunale lokaler findes på de såkaldte takstblade, som du finder i linksamlingen længere nede.

  Kommunalbestyrelsen (Kultur og Fritid) anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed følgende til formålet egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne:

  1. Kommunale lokaler i bred forstand, men primært skoler, haller mv.
  2. Lokaler der benyttes til undervisning f.eks. voksenundervisning, ungdomsuddannelser, sundhedsuddannelser og selvejende former heraf.
  3. Regionale lokaler m.v.
  4. Statslige lokaler m.v.

  Der anvises jf. Folkeoplysningsloven i følgende prioriteret rækkefølge:

  1. Aktivitet for børn og unge
  2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil
  3. Aktiviteter for voksne
  4. Aktivitet til/for handicappede, i lokaler der er særligt egnede hertil, har altid fortrinsret.

  Der anvises til i prioriteret rækkefølge:

  1. Godkendte folkeoplysende foreninger
  2. Foreninger og øvrige almennyttige organisationer efter en konkret vurdering af aktiviteten.
  3. Kommerciel og øvrig aktivitet, udlejes på vilkår jf. takstbladene for de respektive faciliteter

  Brug af ovennævnte lokaler kan jf. Folkeoplysningsloven kun ske til foreninger der er godkendte som værende folkeoplysende. Lokalet skal stilles vederlagsfrit til rådighed, men som det forefindes. 

  Sæsonbooking gælder for perioden august – maj. Med mulighed for individuelle afvigelser.

  • Der behandles kun ansøgninger der er indsendt elektronisk via Conventus.
  • Deadline for ansøgninger om sæsonbooking 1. marts samme år som sæsonen begynder.
  • Tildeling af tider til foreninger skal være færdiggjort senest 1. april.
  • Detailbooking skal være færdiggjort senest 1. september
  • Hvis en forening udebliver fra en tildelt sæsonbooking tre gange i træk, kan tiden tildeles en anden forening.

  Fordelingen af sæsontider jf. ovenstående punkter udføres af facilitetsejeren med følgende undtagelser:

  • Selvejende haller, hvor der ikke er en halsinspektør eller lokale kræfter, der kan klare opgaven.
  • Sæsonfordeling på tværs af faciliteter i Haderslev By

  For begge undtagelser gælder, at Kultur og Fritid er ansvarlig for sæsonfordelingsprocessen.

  Tildeling af tider til nye godkendte foreninger sker efter dialog mellem Kultur og Fritid og pågældende facilitet.

  Idrætssamvirket fungerer som mægler og appelinstans i tilfælde af uløselige ”konflikter”. Konflikter søges løst på Idrætssamvirkets møde i marts måned.

  Læs mere

  Book et lokale (conventus.dk)
  Oversigt over lokaler (conventus.dk)
  Takster 2024
  Vejledning: Sådan udfører du en detailbooking i Conventus (PDF)

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben