Gå til hovedindhold

Under nedrivning - Genbrug bygge- og anlægsaffald

Nedrivnings- og renoveringsarbejde skaber store mængder af affald. Hovedparten består af materialer, som man kan genanvende ved nye bygge- og anlægsopgaver.

Indhold

  Genbrug af byggematerialer

  Du må genbruge dit byggeaffald til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til f.eks. mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer.


  Genanvende byggeaffald

  For at genanvende dit affald uden tilladelse skal materialerne være uforurenede og kildesorterede. Affaldet må ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak, eller andre skadelige stoffer, der kan forurene jord eller grundvandet.

  Du må genanvende dit byggeaffald til f.eks. at bruge nedknust byggeaffald som alternativ til naturlige grus- og stenmaterialer ved opbygning af veje og pladser. Affaldet skal være rent og uden rester af andre materialer som armeringsjern, tegl, glas, asfalt, isolering og fugemasse.

  Det er ikke tilladt at anvende nedknust byggeaffald som erstatning for jord i forbindelse med terrænregulering og opfyld af huller.


  Sortering af bygge- og anlægsaffald
  Det er dig der har ansvaret for at affaldet bliver korrekt sorteret i forskellige typer affald.

  Farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder skal altid frasorteres og anmeldes sammen med andet bygge- og anlægsaffald. 

  Resten af affaldet skal som minimum kildesorteres, der hvor det er frembragt, i fraktioner:

  • Natursten
  • Uglaseret tegl
  • Beton
  • Blandinger af natursten, uglaseret tegl og beton
  • PCV, (hård) - genanvendeligt
  • Imprægneret træ
  • Jern og metal
  • Gips
  • Stenuld
  • Jord
  • Asfalt
  • Blandinger af beton og asfalt

  Er bygge- og anlægsaffaldet malet med malingstyper der indeholder miljøfarlige stoffer, f.eks. bly, cadmium, kviksølv, PCB, klorparaffiner med mere, skal malingen afrenses for at undgå spredning af de miljøfarlige stoffer. De afrensede byggematerialer kan du herefter genanvende frit.

  Sådan gør du med genanvendeligt affald 
  Du skal som virksomhedsejer selv stå for at indgå en aftale med godkendt transportør, indsamler eller modtageanlæg for det genanvendelige erhvervsaffald, som er opført i Affaldsregistret

  Affaldsregistret er Energistyrelsens register over transportører, indsamlere og behandlingsanlæg, der må håndtere genanvendeligt affald. 

  Affaldsregistret er offentligt tilgængeligt. Det indeholder blandt andet oplysninger om alle indsamlingsvirksomheder i Danmark.

  Du kan læse mere om Affaldsregistret her

  Virksomheder skal sikre, at mest muligt affald går til genanvendelse.

  Det sorterede affald kan også afleveres på genbrugspladsen. Se flere oplysninger om genbrugspladser her.

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Anmeld dit bygge- og anlægsaffald

  Du skal lave en anmeldelse til os 14 dage før, du går i gang med projektet.

  Sådan gør du:

  • Log ind med MitID
  • Angiv dine kontaktoplysninger (hvis du bliver bedt om det)
  • Udfyld felterne
  • Vedhæft de filer, vi beder om
  • Send blanketten
  • Afvent din kvittering på e-mail

  Anmeld dit bygge- og anlægsaffald

  Du skal lave en anmeldelse ved:

  • nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder af bygninger eller anlæg eller dele heraf, som frembringer mere end 1 ton affald
  • udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977D.

  Læs mere

  Miljøstyrelsen - Håndtering af bygge- og anlægsaffald
  Bekendtgørelse om affald
  Restproduktbekendtgørelsen
  Faktaark 2. Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
  Faktaark 3. Sortering af bygge- og anlægsaffald
  Faktaark – Anvend bygge- og anlægsaffald til bygge- og anlægsarbejder

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben