Under nedrivning - Genbrug bygge- og anlægsaffald

Nedrivnings- og renoveringsarbejde skaber store mængder af affald. Hovedparten består af materialer, som man kan genanvende ved nye bygge- og anlægsopgaver.

Genbrug af byggematerialer

Du må genbruge dit byggeaffald til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til f.eks. mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer.

Genanvende byggeaffald

For at genanvende dit affald uden tilladelse skal materialerne være uforurenede og kildesorterede. Affaldet må ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak, eller andre skadelige stoffer, der kan forurene jord eller grundvandet.

Du må genanvende dit byggeaffald til f.eks. at bruge nedknust byggeaffald som alternativ til naturlige grus- og stenmaterialer ved opbygning af veje og pladser. Affaldet skal være rent og uden rester af andre materialer som armeringsjern, tegl, glas, asfalt, isolering og fugemasse.

Det er ikke tilladt at anvende nedknust byggeaffald som erstatning for jord i forbindelse med terrænregulering og opfyld af huller.

Sortering af bygge- og anlægsaffald

Det er dig der har ansvaret for at affaldet bliver korrekt sorteret i forskellige typer affald.

Farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder skal altid frasorteres og anmeldes sammen med andet bygge- og anlægsaffald. 

Resten af affaldet skal som minimum kildesorteres, der hvor det er frembragt, i fraktioner:

 • Natursten
 • Uglaseret tegl
 • Beton
 • Blandinger af natursten, uglaseret tegl og beton
 • PCV, (hård) - genanvendeligt
 • Imprægneret træ
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt


Er bygge- og anlægsaffaldet malet med malingstyper der indeholder miljøfarlige stoffer, f.eks. bly, cadmium, kviksølv, PCB, klorparaffiner med mere, skal malingen afrenses for at undgå spredning af de miljøfarlige stoffer. De afrensede byggematerialer kan du herefter genanvende frit.

Sådan gør du med genanvendeligt affald 

Du skal som virksomhedsejer selv stå for at indgå en aftale med godkendt transportør, indsamler eller modtageanlæg for det genanvendelige erhvervsaffald, som er opført i Affaldsregistret

Affaldsregistret er Energistyrelsens register over transportører, indsamlere og behandlingsanlæg, der må håndtere genanvendeligt affald. 

Affaldsregistret er offentligt tilgængeligt. Det indeholder blandt andet oplysninger om alle indsamlingsvirksomheder i Danmark.
Du kan læse mere om Affaldsregistret her

Virksomheder skal sikre, at mest muligt affald går til genanvendelse.

Det sorterede affald kan også afleveres på genbrugspladsen. Se flere oplysninger om genbrugspladser her.

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13