Starup Centerområde

Haderslev Kommune har fået en ansøgning om etablering af en ny dagligvarebutik ved Lundingvej 3 i Starup. Forud for en evt. planproces har Haderslev Kommune holdt et borgermøde. Du kan følge processen videre på denne side.

Borgermøde den 10. august 2023

Den 10. august 2023 blev det afholdt borgermøde i Staruphallen.

Teknik og Klima bød velkommen, og gennemgik den aktuelle sag, detailhandelsanalysen fra 2022 for hele kommune, samt den tidligere redegørelse om konsekvenser ved etablering af en dagligvarebutik i Starup fra 2021, samt den evt. kommende planproces. Der blev også holdt oplæg ved ansøger EPTN Invest v. Torben Nielsen, og Spar Starup v. Morten Lang. Ansøgningen forventes behandlet i Teknik- og Klimaudvalget i september.


Detailhandelanalyser

Der er gennemført en 'Redegørelse for ny dagligvarebutik i Starup' i 2021 samt en 'Analyse af detailhandlen' for Haderslev Kommune i 2022. Begge analyser er udført af COWI og kan hentes her:

Kontakt Teknik og Klima

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13